NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PANDA to nowoczesna placówka dla dzieci od 2,5-6 lat. Naszym celem jest harmonijny rozwój dzieci, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami jak również wzajemne poszanowanie i akceptację. Zapewnia bezpieczny rozwój dzieci oparty o poznanie siebie i świata, rozumienie odmienności kultur, szacunku dla poglądów i wyznawanych religii. Dzieci w naszym przedszkolu odkrywają tajniki otaczającego świata, bawią się i uczą poprzez wzajemny szacunek, wynosząc z edukacji bogaty zasób wiedzy, umiejętności i zawartych przyjaźni.

Misja przedszkola       Wizja przedszkola

slider image slider image slider image slider image slider image

Nauka

Zabawa

Rekreacja

Zadowolonych rodziców

Lat dla was

Dzieci w przedszkolu

Dziecięcych uśmiechów na codzień

Misja przedszkola

Misją przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego indywidualnego, twórczego rozwoju, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata. Placówka poświęca szczególną uwagę wielokulturowej integracji środowiska społecznego przedszkola z uwzględnieniem specyfiki pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej w międzynarodowych grupach dzieci.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców, promuje działania twórcze, wrażliwość na drugiego człowieka, piękno otaczającego świata, muzykę i sztukę.

O przedszkolu

Kadra

Nasz zespół to grupa ludzi, która pragnie stworzyć atmosferę życzliwości, ciepła, spokoju i zaufania. Pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół, uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. To miejsce, gdzie zabawa jest nauką, a nauka zabawą.

Nasz dzień to:

Zabawa

35%

Nauka

80%

Rekreacja

60%


Oferta

Oferujemy wielokierunkową edukację dzieci :
-Zajęcia dydaktyczne realizowane są zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego
-codzienną naukę języka angielskiego i chińskiego
-zajęcia artystyczno – plastyczne;
-glottodydaktykę, naukę czytania i pisania;
-ćwiczenia rozwijające mowę dzieci „Wesoły języczek”;
-dziecięcą matematykę;
-wszechstronny rozwój motoryki i aktywności ruchowej poprzez: uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, zajęciach rytmiczno–tanecznych
-Codzienne zabawy ruchowe na placu zabaw;
-umuzykalnienie z wykorzystaniem instrumentów Orffowskich;
-koła zainteresowań, np. Małego Odkrywcy, Przyjaciół Bajek;
-warsztaty aktywności twórczej i praktycznej: ekologiczne, międzykulturowe, zdrowego żywienia;
-bajkoterapia

Cennik

Czesne w przedszkolu „Panda” stanowi comiesięczną wpłatę i obejmuje:
- codzienną naukę języka angielskiego,
- codzienne zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN,
- zajęcia plastyczno – artystyczne,
- zajęcia rytmiczno – taneczne,
- gimnastykę korekcyjną,
- glottodydaktykę,
- warsztaty aktywności twórczej i praktycznej: ekologiczne, międzykulturowe, zdrowego żywienia,
- udział w kołach zainteresowań: Małego Odkrywcy i Przyjaciół Bajek,

Przedszkole oferuje dodatkowe atrakcje:
- Teatrzyki i spektakle
- Wycieczki
- Festyny rodzinne
- Olimpiady sportowe
- Wystawy
- Odwiedziny specjalnych gości

Pakiet zajęć dodatkowo płatnych:
- balet,
- karate,
- szachy
- nauka języka chińskiego
- ceramika

Nasi partnerzyKontakt

E-mail: kontakt@przedszkolepanda.pl
Telefon: +48 882 955 111

Adres

ul. Marii Świątkiewicz 49
05-552 Wólka Kosowska
mazowieckie
Polska